twitter facebook instagram

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA PIEDĀVĀ IZVĒLĒTIES STUDIJU PROGRAMMAS

26.Mai.2011 - Portāla Administrators

Numurs: 
235
14-15-Sludinajums-LSPA.jpg

Profesionālā augstākās izglītības bakalaura programma ”SPORTA ZINĀTNE” (kods 42813). Absolventi iegūst profesionālā bakalaura grādu sporta zinātnē, kā arī izglītības un sporta specialitāti ar divām kvalifikācijām:
sporta skolotājs un rekreācijas speciālists;
sporta skolotājs un vadītājs sporta jomā;
sporta veida vecākais treneris un vadītājs sporta jomā;
sporta veida vecākais treneris un sporta skolotājs;
sporta veida vecākais treneris un rekreācijas speciālists.
Reflektantiem jākārto iestājpārbaudījums fiziskajā sagatavotībā (FS) un jāiesniedz centralizēto eksāmenu sertifikāti latviešu valodā un literatūrā, un svešvalodā (A—E līmenī).
Jāiesniedz vidējās izglītības dokumenta un sekmju izraksta kopija, uzziņa par veselības stāvokli, 3 fotokartītes 3x4 centimetri.

Priekšroka olimpisko un paralimpisko spēļu dalībniekiem, Pasaules un Eiropas pieaugušo čempionātu 1.—12. vietas ieguvējiem un Pasaules un Eiropas junioru 1.—6. vietas ieguvējiem.
Studiju ilgums pilna laika klātienes studijās 4 gadi, nepilna laika neklātienē — 4,5 gadi. Budžeta vietas līdz 100, maksa — Ls 950 ar rotāciju ik semestri. Neklātienē maksa — Ls 800.
Sagatavošanas kursi FS (par maksu) no 18. jūlija līdz 29. jūlijam.
Dokumentus pilna laika studijām pieņem no 2011. gada 18. līdz 29. jūlijam.
Nepilna laika studijām no 2011. gada 23. līdz 26. augustam.

Profesionālā augstākās izglītības bakalaura programma
”FIZIOTERAPIJA” (kods 42722). Absolventi iegūst profesionālā bakalaura grādu veselības aprūpē ar kvalifikāciju fizioterapeits.
Studijas 4 gadi, neklātienē — 4,5 gadi.
Reflektantiem nav jākārto iestājpārbaudījums FS, nav priekšrocību.
Ieskaitīšana specialitātē notiek konkursa kārtībā pēc latviešu valodas un literatūras, un svešvalodas centralizēto eksāmenu rezultātiem.
Nav budžeta vietu. Studiju maksa pilna laika klātienē Ls 1490, nepilna laika neklātienē— Ls 1320.
Dokumentus pilna laika studijām pieņem no 2011. g. 18. līdz 29. jūlijam.
Nepilna laika studijām — no 2011. gada 23. līdz 26. augustam.

1. līmeņa profesionālā augstākās izglītības programma ”IZGLĪTĪBAS UN SPORTA DARBA SPECIĀLISTS” (kods 41813). Absolventi iegūst profesionālo kvalifikāciju sporta veida treneris
Studijas — 2 gadi, maksa — Ls 800.
Dokumentus pieņem no 7. līdz 16. septembrim.

Profesionālā augstākās izglītības maģistra programma
”SPORTA ZINĀTNE”. Absolventi iegūst profesionālo maģistra grādu sporta zinātnē un izglītības un sporta darba specialitāti ar vienu no šādām kvalifikācijām: sporta skolotājs, sporta veida vecākais treneris, vadītājs sporta jomā, rekreācijas speciālists. Studijas 1 gads 7 mēneši. Budžeta vietas 20; programmas maksa Ls 1950—2400.
Dokumenti jāiesniedz 27. un 28. jūnijā.
Akadēmiskā doktora programma ”SPORTA ZINĀTNE” (kods 47813).
Konkursā vērtē iestājeksāmena rezultātus promocijas darba projektā, svešvalodā un dokumentu konkursā.
Dokumenti jāiesniedz 27. un 28. jūnijā.
Konkurss 30. jūnijā.

LSPA mājas lapa — www.lspa.lv