twitter facebook instagram

Līderi turpina

17.Apr.2017 - Ieva Runge

Numurs: 
325
Līderi turpina

Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) kopsapulcē, kurā piedalījās 84 no 89 biedriem, par LSFP prezidentu uz četriem gadiem atkārtoti ievēlēts Einars Fogelis. Arī valde piedzīvoja minimālas izmaiņas.

Prezidents uzsvēra, ka šāda uzticība ir gan viņa paša, gan visas LSFP komandas darba pozitīvs novērtējums. Pirms LSFP prezidenta un valdes vēlēšanām Einars Fogelis sniedza ziņojumu par iepriekšējā periodā paveikto, ar kura galvenajām tēzēm var iepazīties mūsu žurnāla iepriekšējā numurā. Tika apstiprināts LSFP 2017. gada bezdeficīta budžets 3 464 025 eiro apmērā. Debatēs galvenokārt raisījās diskusijas par sporta nozares aktualitātēm un būtiskākajām problēmām.

Par LSFP viceprezidentiem ievēlēti Pēteris Apinis un Atis Sausnītis.

Latvijas Sporta federāciju padomes valdē ievēlēti (no kreisās): Jānis Upenieks, Andris Smočs, Jāni Naglis, Atis Sausnītis (viceprezidents), Einars Fogelis (prezidents), Pēteris Apinis (viceprezidents), Raimonds Emuliņš, Agris Blaus, Ilvis Pētersons un Māris Liepiņš.

Autori: 
Dainis Caune