twitter facebook instagram

LSFP

Sīksti sportā un mācībās

26.Nov.2018 - Ieva Runge

Numurs: 
344

Jau 12. gadu tiek piešķirtas Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) sporta stipendijas atlētiem, kuri spēj savienot augsta līmeņa sportu ar sekmīgām studijām augstskolā. Šogad stipendijas piešķirtas 38 elites sportistiem.

Autori: 
Kristaps Zaļkalns

Sekmīgākie sportā un studijās

20.Nov.2017 - Ieva Runge

Numurs: 
332

Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) valdes sēdē apstiprināti LSFP Sporta stipendijas saņēmēji 2017./18. studiju gadam. Šāds atbalsts panākumus guvušiem atlētiem, kas ir arī sekmīgi studenti, tiek sniegts jau desmito reizi.

Numurs: 
323

Latvijas Sporta federāciju padome (LSFP) 2016. gadā pirmo reizi aicināja Latvijā atzītās sporta federācijas, kā arī Latvijas Republikas novadu un pilsētu pašvaldības pieteikties līdzfinansējuma saņemšanai no valsts budžeta valstiska mēroga sporta pasākumu organizēšanai vispārējo un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem Latvijā. Kopējais pilotprojekta līdzfinansējuma apjoms bija 20 000 EUR.

Numurs: 
321

21. Latvijas Skolu ziemas olimpiskais festivāls norisināsies no 2017. gada 3. līdz 4. februārim. Tajā tiks noskaidroti labākie sportisti individuālajā, komandu un skolu vērtējumā. Festivālā aicināts piedalīties ikviens Latvijas skolēns vecumā no 10 līdz 19 gadiem, lai izaicinātu sevi un savus vienaudžus dažādās ziemas sporta disciplīnās.

Numurs: 
321

Pēc Eiropas Komisijas iniciatīvas rīkotās Eiropas sporta nedēļas (ESN) mērķis ir palielināt fizisko aktivitāšu lomu ikdienas dzīvē un veicināt vienlīdzību un sociālo iekļaušanu visā Eiropas Savienībā. Lai aicinātu Latvijas sabiedrību vairāk pievērsties aktīvam dzīvesveidam, Latvijas Sporta federāciju padome (LSFP) 2016. gadā organizēja ESN no 17. līdz 23. septembrim.

Sindikāta saturs