Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai šajā mājaslapā. Lasīt vairāk
Pirmais sporta
e-žurnāls internetā

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA projekts “Kompetents sporta pedagogs” Nr. 2009/0235/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/004

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija piedāvā iespēju pilnveidot savas profesionālās kompetences un sekmēt personības izaugsmi ESF darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma, 1.2.1.1.2. apakšaktivitātes "Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana" projektā "Kompetents sporta pedagogs" Nr. 2009/0235/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/004). Projekta vadītāja – LSPA profesore Rasma Jansone.

 

Semināri tiek organizēti vairākos tematiskajos moduļos vairāku gadu garumā:

I Sporta speciālista integrēto sporta pedagoģiski psiholoģisko kompetenču pilnveides modulis

II Sporta speciālista integrēto sporta pedagoģiski bioloģisko kompetenču pilnveides modulis

III Profesionālās ievirzes sporta speciālistu integrētais praktiskās darbības modulis.

2010. un 2011.gadā tiek realizēts pirmais modulis. Moduļa mērķis:
sekmēt sporta speciālista integrēto sporta pedagoģiski psiholoģisko kompetenču pilnveidi, tādējādi nodrošinot sporta izglītības kvalitātes paaugstināšanos un izglītojamo konkurētspējīgumu darba tirgū.

Moduļa vadītāja – LSPA profesore Agita Ābele. Lektori: LSPA profesori – Uldis Grāvītis, Uldis Švinks, Juris Grants un LSPA docenti – Inta Immere, Jānis Rimbenieks.

Semināra nodarbību tēmas:

1)Sporta izglītība: kas tā ir un kā to vērtēt mūsdienās.

2)Sporta nodarbības pedagoģiski psiholoģiskie aspekti; psiholoģisko prasmju praktiskā pilnveidošana.

3)Nestandarta metodes un līdzekļi cilvēka fiziskās sagatavotības sekmēšanā.

4)Spēļu centrēta pieeja mācīšanā sporta izglītībā: nodarbību un treniņu organizēšana dažādiem audzēkņiem konkrētas vides apstākļos.

5)Sporta izglītība kā situatīvā mācīšanās: humānās sporta pedagoģijas aspekti.

 

Mūsdienīgs pedagogs ir aktīvs, radošs, un ieinteresēts savas pedagoģiskās meistarības pilnveidošanā visas profesionālās karjeras laikā. Seminārā treneri var gūt jaunas idejas par sporta trenera darbības iespējām un inovatīviem risinājumiem lēmumu pieņemšanā. Grupu darbā gūtās atziņas un pieredze paaugstinās treneru prasmes operatīvi orientēties mūsdienu informācijas plūsmā sporta izglītībā, kā arī sniegs jaunas iespējas sekmēt audzēkņu sportisko rezultātu izaugsmi.

Dalībnieki semināra noslēgumā saņem LSPA profesionālās pilnveides kursu beigšanas apliecību, kura akceptēta treneru sertifikācijas procesā.

Papildus informācija:

www.lspa.lv;

ilona.blekte@lspa.lv

koordinatore – Ilona Blekte 67543420