Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai šajā mājaslapā. Lasīt vairāk
Pirmais sporta
e-žurnāls internetā

Par jaunatnes sportu Latvijā

Sports ir valstiski svarīga un visai tautai
nozīmīga sabiedriskās dzīves nozare, kas pilda arī ievērojamas sociālas
funkcijas.

 

Sports attīsta personību, stiprina patriotisma
jūtas un nodrošina veselākas sabiedrības attīstību. Sports valstī ir viens no
galvenajiem instrumentiem fiziski un morāli veselas nācijas veidošanai, tās
vienotības stiprināšanai un nacionālās identitātes apliecināšanai.

Mēs vēlamies, lai tiktu nodrošināta sporta dzīves
organizācijas un pārvaldes pēctecība un loģiska attīstība gan valsts, gan
pašvaldību līmenī. Lai ar sportu, atbilstoši interesēm un talantiem, savu
dzīvesvietu tuvumā varētu nodarboties tūkstošiem bērnu un jauniešu un
labākajiem būtu iespējas pilnveidot sporta meistarību un pārstāvēt Latviju,
sākot no starptautiskām sacensībām līdz pat olimpiskajām virsotnēm.  

 

Latvijas Sporta konferences dalībnieki, kas
pārstāv Latvijas pašvaldības, sporta organizācijas, sporta izglītības un citas
valsts un pašvaldību iestādes, sporta klubus un federācijas, konstatēja:

–    straujais finansējuma samazinājums 2009. gada otrajā pusē (septembris-decembris)
un plānotais finansējums 2010. gada valsts sporta budžeta apakšprogrammai „Mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestāžu profesionālās
ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām" apdraud līdz šim sekmīgi darbojušās sporta
sistēmas, bet jo īpaši jaunatnes sporta eksistenci Latvijā 2010. un turpmākajos
gados;

–   
Latvijā netiek
nodrošinātas Eiropas Parlamenta 2007. gada 13. novembra rezolūcijas „Par sporta lomu izglītībā" 20. panta prasības par ne
mazāk kā 3 sporta stundu nedēļā nodrošināšanu vispārizglītojošajās mācību
iestādēs;

–    2009. gada 1. jūlijā darbu uzsākušas 118 jaunizveidotas pašvaldības
novados un pilsētās, kurām  papildus jau
tā smagajai sociāli ekonomiskajai situācijai valstī, sākot ar 2010. gadu,
jāuzņemas iepriekš neplānotas rūpes arī par sportu savās teritorijās;

–   
pašvaldību dibinātās
sporta skolas joprojām ir viens no svarīgākajiem posmiem vairāk nekā 30 sporta
veidu jauno sportistu sagatavošanai startiem sacensībās, tajā skaitā Latvijas
jauniešu un junioru izlases komandās.

 

Jaunatnes sports ir veselīgas nācijas un
augstāko sporta sasniegumu pamatu pamats.

 

Lai nepieļautu tālāku sporta sistēmas
sagraušanu un veicinātu sporta pārvaldes sistēmas  decentralizāciju un attīstību valstī un
pašvaldībās, aicinām sporta federācijas, pašvaldības, valdību un Saeimu:

1) 2010. un turpmāko gadu valsts budžetos saglabāt un
pēc iespējas palielināt apakšprogrammu „Mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestāžu profesionālās ievirzes sporta
izglītības programmu pedagogu darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām";

2) ievērot likuma „Par pašvaldībām" 15. panta 6. punktā noteiktās pašvaldību autonomās
funkcijas par iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšanu un Sporta
likuma 7. panta noteikumus par pašvaldību kompetenci un tiesībām sporta jomā;

3) izpildīt Eiropas Parlamenta 2007. gada 13. novembra
rezolūcijas „Par sporta lomu izglītībā"
20. pantā izteiktās prasības par ne mazāk kā 3 kvalitatīvu sporta stundu nedēļā
nodrošināšanu vispārizglītojošajās mācību iestādēs;

4) veicināt ciešāku sadarbību starp Latvijas sporta
federācijām, valsts un pašvaldību institūcijām, attīstot un atbalstot sporta
veidu programmas pašvaldību sporta skolās, sporta centros un sporta klubos,
pilnveidojot treneru atalgojuma sistēmu gradāciju arī pēc kvalifikācijas, darba
stāža un rezultātiem;

5) sākot ar
2011. gadu, atgriezties pie MK 2006. g. 31. oktobrī apstiprinātās „Nacionālās sporta attīstības programmas 2006.-2012. gadam"
izpildes, nodrošinot valsts budžetā papildu finansējumu bērnu un jauniešu
sportam plānoto LVL 750 000.00 apjomā katru nākamo gadu.

 

Kopā mēs
varam! Kopā mums izdosies!

 

Latvijas Sporta konferences dalībnieku vārdā:

 

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis
Andris Jaunsleinis

Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Aldons
Vrubļevskis

Latvijas Sporta federāciju padomes prezidents
Andris Kalniņš

Latvijas sporta izglītības iestāžu direktoru
padomes priekšsēdētāja Diāna Zaļupe

 

Rīgā, 2009. gada 18. septembrī.