Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai šajā mājaslapā. Lasīt vairāk
Pirmais sporta
e-žurnāls internetā

Tautas sports — sports visiem un visu veselībai

Latvijas Sporta federāciju padome sadarbībā ar projekta AGON partneriem no dažādām Čehijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Polijas sporta organizācijām un Starptautiskās Florbola federācijas ir izstrādājusi rekomendācijas Labai pārvaldībai tautas sportā.

Šo rekomendāciju mērķis ir piedāvāt pasākumus, lai palīdzētu uzlabot sistēmisku pieeju, kas nepieciešama aktīva dzīvesveida popularizēšanai un sabiedrības veselības uzlabošanai, iesaistot bērnus un pieaugušos sporta aktivitātēs. Rekomendācijas ir adresētas valsts un pašvaldību iestādēm, sporta organizācijām un uzņēmumiem, kas atbalsta un organizē sporta pasākumus valsts — Eiropas Savienības dalībvalsts — līmenī.

Izstrādājot rekomendācijas, Latvijas Sporta federāciju padome ir veikusi nozīmīgu darbu, lai sekmētu tautas sporta attīstību, ko jau tagad atzinīgi ir novērtējuši Latvijas sporta federāciju speciālisti. Tā kā tautas sports ir viena no Latvijas Sporta federāciju padomes un arī Eiropas valstu sporta organizāciju galvenajām prioritātēm, šis noteikti nebūs ierastais kārtējais dokuments, kuram lemts iegult sporta skolotāju un treneru grāmatplauktos un projekta dalībvalstu sporta organizāciju un Eiropas vadošo institūciju arhīvos, bet gan visiem kalpos par noderīgu un rosinošu palīgu ikdienas darbā.

Latvijas Sporta federāciju padomes prezidents Einars Fogelis:

"Vērojot tendences, kas šodien notiek Latvijā, ir acīmredzams, ka tautas sporta pasākumi pēdējos gados attīstās ļoti, ļoti… Varbūt ne tik daudz pašu jaunāko iedzīvotāju vidū, bet īpaši aktīva ir kļuvusi sabiedrības daļa vecumā no 27 līdz pat 70 gadu vecumam. Šiem cilvēkiem neapšaubāmi ir lielākas iespējas atļauties kvalitatīvu sporta inventāru un ērtāk nokļūt uz sacensību vietām. Viņiem ir izteiktāka vēlme būt kopā ar sev līdzīgiem un, balstoties uz savu pieredzi, ir vieglāk izvērtēt un apzināties, ko dod šīs fiziskās aktivitātes, lai arī savā ikdienas darbā varētu būt vispusīgi aktīvs, noderīgs sabiedrībai un gatavs efektīvam darbam.

Mūsu galvenais mērķis šodien ir uzrunāt tos bērnus un jauniešus, kuriem ir 13, 15, 17 gadu, jo tas ir vecums, kuram, no vienas puses, varbūt ir raksturīgs aktīvs un neizsīkstošs sportotprieks, bet, no otras, — varbūt pilnīga nevēlēšanās iesaistīties jebkādās fiziskās aktivitātēs. Šī ir tā robežšķirtne, kad mēs sportu varam vai nu pieņemt, vai arī nepieņemt kā savas turpmākās dzīves neatņemamu sastāvdaļu."

Rekomendācijās akcentētas trīs galvenās darbības jomas:

1. Laba pārvaldība tautas sportā ietver savstarpēju sadarbību starp piecām iesaistīto personu grupām

Valsts institūcijas– ministrijas vai citas valsts iestādes ir galvenās sporta politikas veidotājas un atbalstītājas konkrētajā valstī, nodrošinot vajadzīgo juridisko pamatu un labvēlīgu nodokļu politiku, kas stimulē organizēt tautas sporta aktivitātes un finansiālu atbalstu tautas sporta attīstībai.

Valsts institūcijām aktīvi jāsadarbojas ar pašvaldībām un pašvaldību iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, privātā sektora dalībniekiem, brīvprātīgajiem un sporta entuziastu neformālajām grupām.

2. Laba pārvaldība tautas sportā ietver sporta infrastruktūru un resursus

Sekmīgam tautas sporta nodrošinājumam un aktivitāšu ieviešanai ir nepieciešami trīs savstarpēji saistīti resursi, kas ir būtiski, lai tautas sporta aktivitātes būtu pieejamas plašai sabiedrībai:

– finanšu resursi, lai finansētu tautas sporta popularizēšanu un pasākumu organizēšanu;

– infrastruktūra, lai īstenotu sporta pasākumus;

– cilvēkresursi, kas organizē un vada tautas sporta pasākumus.

3. Viens no tautas sporta galvenajiem uzdevumiem ir izglītot, motivēt un aktivizēt cilvēkus un iesaistīt dažādas paaudzes tautas sporta aktivitātēs

Laikā, kad sabiedrībā īpaši populāri ir sociālie mediji, tajos arī tautas sporta popularizēšanai pievēršama īpaša uzmanība. Lielai daļai jauniešu saziņa un informācijas apmaiņa par notikumiem notiek sociālo tīklu vidē, bieži vien ar to aizstājot reālas darbības reālajā dzīvē. Šeit joprojām ir visplašākās iespējas popularizēt fiziskās aktivitātes un veselīgu dzīvesveidu, organizējot dažādus foto, video un sporta rezultātu konkursus un iesaistot gan vietējās slavenības, gan arī visā pasaulē pazīstamus cilvēkus.

Visiem, kuriem rūp un kuri ir atbildīgi par tautas sporta attīstību savā valstī, ir jāvēlas, jāprot un jārod iespējas veidot motivāciju sistēmas, kas stimulētu kļūt aktīvākam, un organizēt pasākumus konkrētām mērķgrupām, piemēram, ģimenēm ar bērniem, jauniešiem, noteiktām vecuma grupām, senioriem…

*****

Rekomendācijās tiek raksturota katra no šīm grupām, papildinot aprakstus ar piemēriem no konkrētām aktivitātēm un programmām, kuras tiek īstenotas projekta AGON partneru valstīs un organizācijās, kā arī piedāvāti konkrēti ieteikumi katrai iesaistītajai pusei katrā konkrētajā darbības jomā. Nevienās rekomendācijās nevar iekļaut pilnīgi visus ieteikumus, kā rīkoties visos gadījumos un visās situācijās, tāpēc arī šis dokuments ne tikai rekomendē, bet arī rosina katram pašam izvirzīt sev jaunus jautājumus un pašam meklēt atbildes un rast problēmu risinājumus.

Cik lielā mērā valstij kā pārvaldes institūcijai ir vajadzīgs tautas sports?

Rekomendācijas šajā jomā izvirza gan jautājumus, gan iesaka, gan atkal izvirza jaunus jautājumus… Ko un kā sekmēs šī sadarbība? Kā varam veicināt plašākas sabiedrības iesaistīšanu organizētajos tautas sporta pasākumos? Kā nodrošināt labvēlīgu tiesisko regulējumu un organizatorisko atbalstu no valsts un pašvaldību puses? Kas jādara katram dalībniekam un katrai iesaistītajai pusei? Kas var būt brīvprātīgais darbinieks sportā un kādam tam jābūt? Kur meklēt atbalstu sporta sacensību sarīkošanai?

Kā sadalīt atbildības sfēras, ņemot vērā, ka visi dzīvojam vienā valstī un vienai valstij? Cik nozīmīga valstij ir savu cilvēku veselība un darbspējas un cik lielā mērā katrs valsts iedzīvotājs pats ir atbildīgs par savu veselību un savām darbspējām?

Vai nodarbībām ar sportu ir vajadzīgs stadions un sporta zāle?

Vai skriešanas, nūjošanas vai vingrošanas nodarbībām pietiek vien ar meža taku? Kādi ir labākie risinājumi, lai sporta bāzes noslodzi sabalansētu ar bāzes uzturēšanas izmaksām? Cik lielās sporta zālēs un cik plašos stadionos paši esam gatavi un vēlamies nodarboties ar sportiskām aktivitātēm?

Vai veselīgs dzīvesveids un sports ir jāpopularizē?

Vai iedzīvotāji ir jāiesaista, vai viņi labprāt iesaistīsies paši? Kuriem sporta veidiem valstī jābūt prioritāriem? Vai cilvēka veselībai ir jābūt mūsu prioritātei? Kā reklāmas kampaņas par fiziskām aktivitātēm piemērot dažādām sabiedrības grupām, tostarp bērniem, jauniešiem, ģimenēm un senioriem? Cik nozīmīgu lomu šodien ierādām un varam ierādīt sociālajiem medijiem, televīzijai, radio, laikrakstiem un žurnāliem?

Cik veselīgi ir skriet pēc veselības?

Veselības aspekti labai pārvaldībai tautas sportā… Ka skriet ir veselīgi, par to nešaubās gandrīz neviens. Bet cik gara ir vēlamā ikdienas skrējiena distance? Kas piemērotāks — meža taka vai stadiona skrejceliņš? Kādam ir jābūt ikdienas skrējiena tempam, ritmam un intensitātei? Kādi ir skriešanas riski un kādi ir neskriešanas riski? Vai sportiskās aktivitātes vienmēr ir veselīga dzīvesveida aktivitātes? Kādi ir traumu riski tautas sportā un kā no tām izvairīties? Kā panākt, lai viena veselības aktivitāte nav pretrunā ar otru, bet papildina to?

*****

Jebkurā sportiskā un veselīga dzīvesveida aktivitātē uz šiem jautājumiem ir jāmeklē atbildes vispirms jau pašam sevī… Vai Latvijas Sporta federāciju padomes izstrādātās rekomendācijas Labai pārvaldībai tautas sportā kļūs par sporta pedagogu un sporta treneru ikdienas rokasgrāmatu, to rādīs rītdiena, bet jau šodien svarīgi ir tas, vai šie ieteikumi būs saprotami un īstenojami visām iesaistītajām pusēm un vai visas iesaistītās puses būs gatavas tos ne tikai ņemt vērā, bet arī reāli īstenot savās ikdienas sportiskajās aktivitātēs un labā pārvaldībā sportā.

 

* Rekomendācijas Labai pārvaldībai tautas sportā ir sagatavotas ERASMUS+ programmas finansēta projekta Komandu sporta veidu popularizēšana aktīvai brīvā laika pavadīšanai (AGON) ietvaros. Projekta mērķis ir popularizēt aktīvāku dzīvesveidu, veicinot tautas sportu visiem pieejamā līmenī, lai cīnītos pret aizvien pieaugošo aptaukošanās problēmu un sabiedrības veselības pasliktināšanos nepietiekošu fizisko aktivitāšu rezultātā. Projekta īstenošanā un rekomendāciju izstrādē iesaistītas 15 vadošās sporta organizācijas no Čehijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Polijas.

** Šīs rekomendācijas tika prezentētas un to ieviešanas praktiskie aspekti tika diskutēti AGON projekta ietvaros organizētajā simpozijā, kas notika Liepājā 2016. gada 17. maijā. Šī dokumenta gala versija tiks izplatīta vadošajām Eiropas sporta organizācijām. Lai nodrošinātu plašāku šo rekomendāciju izplatīšanu Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī veicinātu dažādu iniciatīvu, kas saistītas ar labu pārvaldību tautas sportā, koordinēšanu, šis dokuments tiks iesniegts arī Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras ģenerāldirektorātam.

*** Ar Rekomendāciju pilnu tekstu var iepazīties projekta AGON mājaslapā: www.agonproject.eu

Autori: Andris Dzenis