Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai šajā mājaslapā. Lasīt vairāk
Pirmais sporta
e-žurnāls internetā

Erasmus+ sporta programmas zibšņi Latvijā

Jaunajā starptautiskajā projektā Sports visiem un Eiropas ģimeņu BeActive Pludmales spēles Latvijas Sporta federāciju padome (LSFP) iesaistījusi aptuveni 20 valstu sporta organizācijas, lai turpinātu attīstīt BeActive Pludmales spēļu konceptu — projekta laikā 2021. gadā Latvijā un Portugālē otro reizi notiks Pludmales spēles, kas būs orientētas uz ģimeņu sportu. Šāda projekta īstenošana ir būtiska, jo ģimeņu sports veicina vairāku ģimenes locekļu jeb dažādu paaudžu iesaistīšanos sporta aktivitātēs, kas ilgtermiņā pozitīvi atsaucas uz veselību.

Šā gada novembrī LSFP saņēma zaļo gaismu projekta īstenošanai — no 2020. novembra līdz 2021. gada oktobrim LSFP kopā ar partnerorganizācijām Portugālē īstenos jaunu Eiropas Savienības Erasmus+ Sport projektu — Sports visiem un Eiropas ģimeņu BeActive Pludmales spēles (European Family and Sports-For-All BeActive Beach Games). Konceptuāli tas ir projekta turpinājums 2019. gadā LSFP uzsāktajam darbam, kas notika kopā ar vairāku citu valstu nacionālajām un starptautiskajām organizācijām Eiropas Savienībā Erasmus+ Sport programmas ietvaros, lai veicinātu aktīvu atpūtu pludmalēs. Projektā BeActive Pludmales spēles vispirms tika izstrādāts pieejams un iekļaujošs pludmales sporta spēļu modelis sportiskām aktivitātēm dažādos pludmales sporta veidos. Tādā veidā turpinot attīstīt BeActive Pludmales spēļu konceptu, produktīvi un ilgtspējīgi strādājot ar iepriekšējā projekta gaitā tapušajiem materiāliem, LSFP izstrādājusi jaunu projektu — Sports visiem un Eiropas ģimeņu BeActive Pludmales spēles — fokusējoties uz fiziskās aktivitātes veicināšanu ģimenēs.

KĀDĒĻ SPORTOT ĢIMENĒ?

Projektā būtisks uzsvars likts uz ģimeņu iesaisti sportā un fiziskajās aktivitātēs. Projekta mērķis ir piedāvāt jaunas fiziskās aktivitātes brīvā dabā un rast inovatīvus risinājumus sportošanas nolūkā kā dabiskajās pludmalēs, tā mākslīgi veidotajās — pilsētas vidē smilšu sporta laukumos, ūdenī un parkos. Plānots projekta gaitā uzņemt 20—30 video par mūsdienīgām, plaši pieejamām sporta spēlēm, ko nākotnē īstenot arī Eiropas Sporta nedēļas ietvaros visā Eiropā, lai dotu tālāku impulsu sportisko aktivitāšu veicināšanai.

Saskaņā ar Eirobarometra 472 aptauju Sports un fiziskās aktivitātes brīvā dabā fiziskās aktivitātēs jaunieši iesaistās mazāk. Tikai 30% jauniešu vecumā no 15 līdz 24 gadiem regulāri sporto ārā, savukārt vecāka gadagājuma cilvēki — 38—42%. Viens no BeActive Pludmales spēļu mērķiem ir aptvert visas ģimenes paaudzes un dažādas sabiedrības sociālās grupas — bērnus un jauniešus, pieaugušos, seniorus, personas ar invaliditāti, veicināt arī ikdienā mazāk redzamu vai aktīvu sociāli neaizsargātu sabiedrības grupu iesaisti.

“Dati liecina — tie bērni un jaunieši, kuru vecāki nodarbojas ar sportu, paši ir aktīvāki un labprāt biežāk iesaistās sportiskās nodarbēs, tātad arī mazāk laika pavada pie viedierīcēm. Tā kā jauniešu vidū pieaug atkarības no viedtālruņiem un videospēlēm un dzīvesveids kļūst mazkustīgs, veicināt ģimeņu sportu ir būtiski,” uzsver LSFP prezidents Einars Fogelis. Ja visa ģimene nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm, savstarpējās attiecības kļūst harmoniskākas un harmoniskāka kļūst arī sabiedrība.

ĢIMENES NO 20 VALSTĪM

Pētījumi parāda nepieciešamību veicināt ģimeņu sportu arī no cita aspekta. Daži ģimenes locekļi ir fiziski aktīvāki, un var sportā iesaistīt pārējos. Tas ir svētīgi, jo kustības pozitīvi ietekmē gan fizisko, gan garīgo veselību.

Projekta galvenais notikums būs BeActive Ģimeņu pludmales spēles, kas vienlaikus vienā nedēļā risināsies Rīgā (Latvijā) un Portimaunā (Portugālē). Spēlēs piedalīsies ģimenes no aptuveni 20 Eiropas valstīm. Lai veidotu izpratni un varētu ieviest pludmales spēļu modeli plašākā valstu lokā, spēlēs klātienē tiks iesaistīti visi partnerorganizāciju pārstāvji.

1,2 MILJONI EIRO NO EIROPAS

Erasmus+ Sport programmas kopējais mērķis ir palielināt veselībai labvēlīgu fizisko aktivitāšu lomu ikdienas dzīvē, veicināt tautas sporta attīstību, sporta pamatu un duālās karjeras veidošanu, mazināt sociālo nevienlīdzību un atbalstīt sporta politiku valdības līmenī.

Kopumā kopš 2016. gada LSFP iesaistījusies vairāk nekā desmit dažādos starptautiskos projektos, veicinot sabiedrības nodarbošanos ar sportu Latvijā un Eiropā. Lielākie no tiem — Promotion and encouragement of recreational team sport, BeActive Beach Games un European Family and Sports-For-All BeActive Beach Games, kuru idejas autore un koordinatore ir LSFP, apgūstot EK finansējumu 1 201 903 eiro apmērā. Projektā tika izstrādāti administratīvie, metodiskie un izglītības materiāli kā atbalsts sporta pasākumu organizētājiem un citām ieinteresētajām personām, kas ir fundamentāli pamata elementi, uz kā būvēt tālāku tautas sporta attīstību.

Šie projektā izstrādātie materiāli ir piemēroti izmantošanai, gan individuāli — atpūšoties pludmalē kopā ar citiem, gan dažādās sporta organizācijās — veidojot vidi un iespējas aktīvai atpūtai jebkurā dabiskā vai mākslīgi veidotā pludmalē. Tajos apkopota arī pirmo BeActive Pludmales spēļu sacensību pieredze 2019. gada augustā Latvijā un septembrī — Portugālē.

Iesaistīties starptautisku projektu īstenošanā var ikviena sporta organizācija. Pēdējos divos gados EK apstiprināti vairāk nekā 30 ar Latvijas sportu saistītu organizāciju projekti Erasmus+ Sport programmā, kurus iesniegušas tāda veida organizācijas kā sporta federāciju apvienības, sporta skolu apvienība, pašvaldība, sporta skola, sporta klubs, augstskola, vidusskola, labdarības fonds, pētniecības centrs un biedrība. Savukārt pērn uzsākti vairāki projekti, kurus īstenojušas sporta federācijas — Latvijas Novusa federācija, Latvijas Slēpošanas federācija, Latvijas Orientēšanās federācija, Latvijas Futbola federācija.

Lūk, informācija par 2019. un 2020.gadā apstiprinātajiem un Latvijas sporta organizāciju īstenojamajiem Erasmus+ Sport programmas starptautiskajiem projektiem.

 

ORIENTĒŠANĀS FEDERĀCIJA — PAR SPECIĀLĀM VAJADZĪBĀM

Latvijas Orientēšanās federācija (LOF) darbojas projektā Orienteering for the Inclusion of disadvantaged people in sport. Projektu izveidojušas septiņas organizācijas no piecām dažādām valstīm (Itālija, Čehija, Latvija, Slovēnija un Spānija), kuras dažādos līmeņos aktīvi darbojas sporta un so­ciālo pakalpojumu jomā. Triju gadu laikā (2020.—2022. g.) ORIENT partneri izstrādās rīkus TrailO masu pasākumu organizēšanas veicināšanai. “TrailO jeb taku orientēšanās ir viens no četru disciplīnu (skriešanas, kalnu ve­lobrauciena, slēpošanas) veidiem, kas saistīts ar orientēšanās sportu,” skaidro LOF pārstā­vis Matīss Ratnieks. “Šajā disciplīnā nav nepie­ciešams sasniegt sacensību teritorijā izvieto­tos kontrolpunktus, bet gan, lietojot karti un kompasu, šos punktus identificēt norādītajās vietās pie ērti pieejamām takām.”

Projektā paredzēts iesaistīt sportistus gan ar, gan bez īpašām vajadzībām. Viņi pie­ dalīsies taku orientēšanās pasākumos un se­mināros, kas notiks vairākās Eiropas valstīs, līdzdarbojoties īslaicīgiem partneriem, kuri da­ līsies savā organizatoriskajā un operatīvajā pieredzē un zināšanās. Projekta finansē­ jums — 286 267 eiro.

SLĒPOŠANAS FEDERĀCIJA ATTĪSTA UN IZZINA 

Latvijas Slēpošanas federācija kopā ar septiņām citu valstu organizācijām, ASV Stratonas kalnu slēpošanas skolu ieskaitot, īsteno projektu Promoting Education, Skills Development & Dual Careers in Alpine Skiing. “Projektu īstenojam, lai kopumā attīstītu slēpošanas nozari. Paredzēti koptreniņi jauniešiem ārzemēs, piemēram, Itālijas kalnos, lai smeltos jaunas sportiskās zināšanas. Tāpat plānā ir sanāksmes visās partnervalstīs, lai apmainītos ar daudzpusīgu pieredzi, apmeklētu sporta bāzes, tostarp arī slēpošanas halles, diskutētu par iespējamiem ieguvumiem, kā konceptuāli labāk organizēt treniņus, un veicinātu kvalitatīvu sportistu treniņu apvienošanu ar studijām,” stāsta Slēpošanas federācijas ģenerālsekretārs Agris Raugulis. Projekta īstenošanu gan ievērojami apgrūtinājusi pandēmija. Projekta finansējums — 389 716 eiro. 

NOVUSA POPULARIZĒŠANA EIROPĀ 

Latvijas Novusa federācija sadarbībā ar Igaunijas, Vācijas un Polijas partnerorganizācijām īsteno projektu NOVUSS — Sport for Everyone! “Projekta koncepts: divas novusā pieredzējušas valstis — Latvija un Igaunija — palīdz attīstīt novusu Polijā un Vācijā, kur novuss nav tik izplatīts,” stāsta projekta vadītājs Kaspars Paegle, kurš pats ir Starptautiskās Novusa federācijas loceklis un ikdienā dzīvo Vācijā, darbojoties Vācijas sporta klubā Novuss Sport ohne Barrieren e.V. Projekta gaitā tiks izstrādāta noteikumu rokasgrāmata un instruktāža — gan īsi video iesācējiem, kā spēlēt, gan plašāki video, kas ietvers pamācības un padomus, tiks izstrādāti arī dažādi dokumenti, kā organizēt gan treniņus, gan turnīrus,” norāda Paegle. Viņš uzsver, ka novuss ir viens no retajiem atzītajiem sporta veidiem, ko līdzvērtīgi var spēlēt arī cilvēki invalīdu ratiņos. Projekta finansējums — 57 800 eiro. 

NODOT BURĀŠANAS PRASMES NĀKAMAJĀM PAAUDZĒM 

Latvijas Burāšanas mācību asociācija (LBMA) koordinē projektu Watch Leaders for Better Sail Training. Projekta mērķis ir stiprināt trīs iesaistīto burāšanas mācību organizāciju kapacitāti un kvalitāti tāljūras burāšanas apmācībā amatieriem. “Ikdienā visi papildu finanšu resursi tiek izlietoti jahtu uzturēšanai, taču šādi projekti palīdz plašāk attīstīties un nodot zināšanas jaunajai paaudzei,” skaidro kapteine, LBMA valdes locekle Līga Platā. 

Projekta partneri — LBMA, Sail Trainees of Finland (SNUPU) no Somijas un ATYLA International Training Ship Foundation no Spānijas — jau ilgus gadus īsteno vietējas un starptautiskas amatieru tāljūras burāšanas mācību programmas jauniešiem un pieaugušajiem uz dažādiem mācību buru kuģiem un jahtām, un visām partnerorganizācijām ir aktuāla efektīva komandas sagatavošana, kas spēj īstenot šādas programmas. “Vočlīderi jeb maiņu vecākie ir īpaši svarīgi komandas biedri tāljūru burāšanā — veicot garos pārgājienus jūrā un okeānā, viņi kopā ar kapteini un pārējo profesionālo komandu vairākās maiņās nodrošina drošu burāšanu un burāšanas apmācību,” uzsver Līga Platā, skaidrojot attīstības virzienu. Projekta laikā trīs burāšanas mācību organizācijas Latvijā, Somijā un Spānijā dalīsies vočlīderu jeb maiņu vecāko sagatavošanas pieredzē, mācību programmu metodoloģijā un izaicinājumos. Notiks arī divas starptautiskas praktiskas mācības vočlīderu sagatavošanā uz diviem ļoti atšķirīgiem mācību buru kuģiem — Atyla (25 m) Spānijā un Helena (39 m) Somijā. Savukārt divās mazākās starptautiskās partneru tikšanās reizēs partneri iepazīs burāšanas procesa organizāciju uz divām mazākām pieredzes bagātām okeāna klases mācību jahtām — Spaniel (17 m) Latvijā un Vahine (19 m) Somijā. Projekta laikā gūtā pieredze tiks apkopota un izplatīta arī citām burāšanas mācību organizācijām. Projekta kopējais finansējums — 59 574 eiro. 

BURĀŠANĀ IESAISTA SIEVIETES 

Savukārt projektā She Sails — Empowering Women to Sail iesaistījusies Latvijas sieviešu burāšanas komanda RA SAILING. Projekta mērķis ir popularizēt burāšanu kā aktīvu, veselīgu un pieejamu dzīvesveidu neatkarīgi no dzimuma, vecuma un sociālā stāvokļa, kā arī palielināt dzimumu līdztiesību un sieviešu iesaisti burāšanā kā aktīvā dzīvesveidā un amatieru sporta aktivitātēs projekta partnervalstīs. 

Komandas kapteine, biedrības RA Sailing valdes priekšsēdētāja Ieva Kaļķe, norāda: “RA Sailing 11 gadu pieredze apliecina, ka atbilstoša burāšanas apmācība sievietēm var ne tikai radīt labus sporta rezultātus un iesaistīt vairāk sieviešu burāšanā, bet arī mudināt viņas kļūt par lēmumu pieņēmējām citās jomās.” Pēc projekta īstenošanas nākamā gada laikā, daloties pieredzē un zināšanās, plānots uzlabot burāšanas apmācību iespējas un kvalitāti sievietēm četrās partnerorganizācijās Itālijā, Portugālē un Maltā. 20 līdz 30 sievietēm — jaunajām burātājām — būs iespēja uzsākt burāšanas treniņus un projekta noslēgumā piedalīties starptautiskā regatē. Tiks izstrādāts arī videomateriāls, pamatojoties uz apmaiņas labo praksi starp partnerorganizācijām. Materiāls tiks izplatīts visā Eiropā, lai veicinātu un atbalstītu sieviešu iesaistīšanos burāšanā. Projekta kopējais finansējums — 59 835 eiro. 

FUTBOLISTI STRĀDĀ AR TRENERIEM 

Baltijas Futbola skola (BFS) koordinē projektu Regional Coach Training Project. Projekta ideja ir atbalstīt esošo apmācības un izglītības sistēmu, izveidojot treneru tīklu, kurā BFS darbosies kā galvenā izglītības platformas koordinatore kopā ar reģionālajiem partneriem — futbola klubiem FC Elva, SIAULIAI FA un Valmiera Glass VIA/Valmiera FC — kā BFS reģionālie koordinatori, nodrošinot tiešu saikni starp apmācību sistēmu un mērķauditoriju — individuāliem treneriem, tādā veidā veicinot sadarbību starp vietējo, reģionālo, valsts un starptautisko politiku, lai veicinātu sportu un fiziskās aktivitātes. 

BFS dibinātājs Dzintars Kazaks stāsta, ka projektā norit darbs, lai izveidotu apmācības kursus un moduļus: “Ja šīs mācību programmas apstiprinās nacionālā futbola federācija, tās tiks izmantotas turpmākiem futbola treneru sertifikācijas mērķiem. BFS kopā ar partneriem iesaista nacionālās futbola federācijas apmācības programmu izstrādes procesā.” 

Projekta ideja jau tika apspriesta ar nacionālajām futbola federācijām un profesionālajām nacionālajām nevalstiskajām institūcijām, kas darbojas tālākizglītības pasākumos Baltijas valstīs. Ir panākta vienošanās, ka šāda iniciatīva papildinātu izglītības pasākumus un moduļus un iepriekš minētās institūcijas to atbalstītu. Projekta finansējums — 59 250 eiro. 

ĶEKAVIEŠI POPULARIZĒ JAUNU SPORTA AKTIVITĀTI 

Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra kopā ar Dānijas, Turcijas, Norvēģijas un Itālijas organizācijām koordinēs projektu Carpet bowls for everyone/CARE, kas ir apstiprināts kategorijā Eiropas tradicionālo spēļu veicināšana. Aģentūras direktore Dace Cīrule pastāstīja, ka projekts ir saistīts ar jaunas sporta aktivitātes Carpet bowl popularizēšanu, kura ir īpaši piemērota un populāra senioru vidū. “Šī spēle līdzinās petanka, kērlinga un boulinga apvienojumam, tā tiek spēlēta uz neliela paklāja, kura vidū novietots šķērslis. Vispirms laukumā tiek iemesta mazāka spēles bumbiņa, kurai pretiniekiem pēc iespējas tuvāk jāpieripina savas bumbas un tālāk prom jāaizsit pretinieku bumbas, tādā veidā noskaidrojot uzvarētāju.” 

Projekta gaitā ķekavieši dosies uz Dāniju, kur ražo spēles inventāru. Savukārt Norvēģijā, kur šī aktivitāte ir plašāk izplatīta iedzīvotāju vidū, notiks apmācības. Ar partneriem Turcijā un Itālijā paredzēts aizvadīt spēles, lai popularizētu to dienvidu valstīs un iegūtu pieredzi, kā jaunus sporta veidus attīstīt plašāk. Tāpat projekta ietvaros piešķirts finansējums vairāku inventāru komplektu iegādei: “Šī spēle ir piemērota ikvienam — jau esam pārliecinājušies, ka to iecienījuši vietējie seniori, jo tas ir lielisks veids, kā socializēties. Spēle veicina koncentrēšanās spējas, lokanību, mudina izkustēties,” norāda Cīrule. Spēle iekļauta arī aizvadītās Eiropas Sporta nedēļas aktivitātēs un ir pieprasīta novada spēļu vakaros. Projekta finansējums — 60 000 eiro.

Kristaps Zaļkalns
Kristaps Zaļkalns