Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai šajā mājaslapā. Lasīt vairāk
Pirmais sporta
e-žurnāls internetā

Laba pārvaldība tautas sportā

Tautas sporta popularitāte Latvijas sabiedrībā ar katru gadu pieaug. Dažādu veidu sporta aktivitātēs iesaistās arvien lielāks iedzīvotāju skaits neatkarīgi no vecuma, dzimuma vai sportiskās sagatavotības. Pēdējo gadu laikā ievērojami audzis arī tautas sporta pasākumu skaits. Nozīmīga loma tautas sporta attīstībā ir pasākumu organizatoriem, pašvaldībām, valsts institūcijām un nevalstiskajām organizācijām.

Lai diskutētu un dalītos ar saviem piemēriem labai pārvaldībai tautas sportā, 17. maijā Liepājas koncertzālē Lielais dzintars uz Latvijas Sporta federāciju padomes rīkoto sporta simpoziju pulcējās valsts un pašvaldību institūciju, nevalstisko organizāciju, izglītības iestāžu, kā arī veselības nozares pārstāvji. Pavisam simpozijā Laba pārvaldība tautas sportā aptverti četri virzieni, kas veltīti sadarbībai starp valsti, pašvaldību iestādēm privāto sektoru un nevalstiskajām organizācijām; sporta infrastruktūras nodrošinājumam un cilvēkresursiem; fizisko aktivitāšu popularizēšanai un iedzīvotāju iesaistīšanai; kā arī veselības aspektiem labai pārvaldībai tautas sportā.

SADARBĪBA

Viens no būtiskākajiem priekšnoteikumiem, lai tautas sporta aktivitātēs iesaistītos arvien lielāks iedzīvotāju skaits, ir sekmīga sadarbība starp valsts institūcijām, pašvaldību iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, privāto sektoru un sporta entuziastu neformālajām grupām. Sadarbības ietvaros ietilpst labvēlīga tiesiskā regulējuma noteikšana, organizatoriskā atbalsta sniegšana (pašvaldības, nevalstiskās organizācijas), tautas sporta pasākumu organizēšana (pašvaldības, nevalstiskās organizācijas, privātais sektors, sporta entuziastu neformālās grupas).

Daloties pieredzē, Liepājas pilsētas domes Sporta pārvaldes vadītājs Artis Lagzdiņš minēja četrus piemērus labai pārvaldībai tautas sportā — finansiālā atbalsta plānošana nacionālā un lokālā līmenī, organizatoru kapacitātes paaugstināšana, sadarbības pasākumu realizēšana, sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras projektu realizēšana.

INFRASTRUKTŪRA UN CILVĒKRESURSI

Simpozija otrajā daļā valsts, pašvaldību un nevalstiskā sektora pārstāvji diskutēja un dalījās ar savu pieredzi par sporta infrastruktūras un cilvēkresursu lomu tautas sportā. Lai attīstītu tautas sportu un ieviestu jaunas aktīvās atpūtas aktivitātes, izšķiroša nozīme ir trijiem savstarpēji saistītiem resursiem — finanšu, infrastruktūras un cilvēku resursam.

FIZISKO AKTIVITĀŠU POPULARIZĒŠANA UN IEDZĪVOTĀJU IESAISTĪŠANA

Attīstoties sociālajiem tīkliem, pēdējos gados ievērojami mainījusies pieeja fizisko aktivitāšu popularizēšanai un iedzīvotāju iesaistīšanai. Ar saviem piemēriem par veiksmīgākajiem paņēmieniem tautas sporta aktivitāšu popularizēšanā un iedzīvotāju iesaistīšanā dalījās pašvaldību sporta darbu vadītāji, 2015. gada Latvijas labākā sporta skolotāja Nataļja Gorškova un sporta federāciju pārstāvji.

Nataļja Gorškova,daloties pieredzē, sacīja, ka viņas galvenie uzdevumi, aicinot savas skolas skolēnus uz fiziskām aktivitātēm, ir radīt prieku no fiziskajām aktivitātēm, ieaudzināt mīlestību pret sportu, sekmēt motivāciju nodarboties ar sportu, iemācīt pārvarēt grūtības, slinkumu un kūtrumu, veidot pareizu stāju un kustību iemaņas, uzlabot vispārējo fizisko sagatavotību, kā arī ieinteresēt skolēnus kādā konkrētā sporta veidā. Runājot par līdzekļiem, kā sasniegt izvirzītos uzdevumus, Gorškova min — interesantu un daudzveidīgu sporta stundu plānošanu un realizēšanu, aktīva un veselīga dzīvesveida popularizēšanu, piedalīšanos sporta projektos, meistarklašu vadīšanu, dinamisko paužu ieviešanu, skolēnu iesaistīšanu sporta sacensībās un veselības nedēļas aktivitātēs.

VESELĪBAS ASPEKTI TAUTAS SPORTĀ

Sporta simpozija noslēguma sadaļa tika veltīta veselības aspektiem labai pārvaldībai tautas sportā. Šīs jomas pārstāvji informēja un aicināja uz diskusiju par biežāk pieļautajām kļūdām, nodarbojoties ar tautas sportu. Latvijas Ārstu biedrības prezidents Pēteris Apinis vērsa uzmanību uz problēmu, ka amatieru sportisti savu mērķu sasniegšanai bieži vien apzināti vai neapzināti lieto uzturvielas, kas rada apdraudējumu veselībai. To vidū Apinis izcēla analgētiskos līdzekļus, stimulatorus un citus līdzekļus.

Simpozijs Laba pārvaldība tautas sportā, ko rīkoja Latvijas Sporta federāciju padome, tika organizēts ERASMUS+ programmas finansēta projekta Komandu sporta veidu popularizešana aktīvai brīvā laika pavadīšanai ietvaros, lai popularizētu aktīvāku dzīvesveidu, veicinot tautas sportu visiem pieejamā līmenī, cīnītos pret aizvien pieaugošo aptaukošanās problēmu un sabiedrības veselības pasliktināšanos nepietiekamu fizisko aktivitāšu dēļ. Projekta īstenošanā un rekomendāciju izstrādē iesaistījušās 15 vadošās sporta organizācijas no Čehijas Republikas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Polijas.

Autori: Toms Markss