Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai šajā mājaslapā. Lasīt vairāk
Pirmais sporta
e-žurnāls internetā
Žurnāls: Nr. 315 Dzīvesveids

Sporta fizioterapeits. Veselības aprūpes studiju virziens LSPA

Veselība ir viena no cilvēka būtiskākajām pamattiesībām eksistencei un spējai aktīvi darboties. Veselība ir atkarīga no daudziem un dažādiem faktoriem. Pasaules Veselības organizācija veselību skaidro kā fizisku, garīgu un sociālu labklājību, savukārt fiziskā veselība nozīmē orgānu sistēmu un visa ķermeņa netraucētu funkcionēšanu. Veselībai, fiziskai aktivitātei un sportam ir būtiska nozīme visas cilvēka dzīves laikā: bērna attīstībai zīdaiņa vecumā, pusaudžiem un jauniešiem pilnvērtīgai fiziskai attīstībai, pieaugušajiem darbaspēju nodrošināšanai, savukārt cilvēkiem gados fiziskā aktivitāte ir pamats veselības un darbaspēju saglabāšanai. Fiziskās aktivitātes un sporta nodarbības ir pamats labai veselībai un slimību profilaksei, kā arī to ārstēšanai un rehabilitācijai.

Par cilvēka veselību rūpējas ārsti un medicīnas darbinieki. Tomēr mediķi galvenokārt nodarbojas ar slimību ārstēšanu, bet mazāk ar to profilaksi, izmantojot fiziskās aktivitātes un sporta nodarbības. Speciālisti, kas izmanto dažādu veidu fiziskās aktivitātes cilvēku ārstēšanā, un īpaši slimību un traumu profilaksē, ir fizioterapeiti, kuri tiek sagatavoti Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā (LSPA).

Fizioterapijas studiju programma LSPA tika ieviesta jau 1991. gadā kā pirmā augstākās izglītības studiju programma fizioterapijā Latvijā. Sākotnēji tā tika nosaukta par fiziskās rehabilitācijas speciālistu sagatavošanas programmu, jo tās pamatā bija līdz 1991. gadam Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūtā (LVFKI) realizētā ārstnieciskās vingrošanas metodiķu (tolaik — ārstnieciskās fizkultūras instruktoru) sagatavošanas valsts pasūtījuma programma. Kā pirmie fiziskās rehabilitācijas speciālistu sagatavošanas programmu 1993. gadā absolvēja LSPA rektors J. Žīdens un prorektore A. Fernāte.

Pēc Latvijas Fizioterapijas asociācijas un Latvijas Rehabilitologu biedrības nodibināšanas un rehabilitācijas kā ārstu kvalifikācijas ieviešanas 1994. gadā studiju programmas nosaukums tika mainīts uz Fizioterapija, piešķiramā kvalifikācija — fizioterapeits.

2010. gadā fizioterapijas studiju programma tika akreditēta ar profesionālo kvalifikāciju — fizioterapeits sporta jomā. Šobrīd LSPA īsteno 2013. gadā akreditēto 2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības veselības aprūpes studiju virzienu, kas ietver profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmu Fizioterapija ar profesionālo kvalifikāciju Fizioterapeits ar specializāciju sporta jomā.

2014. gadā LSPA uzsāka īstenot profesionālā maģistra augstākās izglītības programmu Veselības aprūpes speciālists sportā ar profesionālo kvalifikāciju Sporta fizioterapeits un Pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists rehabilitācijā.

Sporta fizioterapeits ir veselības aprūpes speciālists ar bakalaura grādu fizioterapijā un maģistra grādu sporta fizioterapijā. Sporta fizioterapeits nodarbojas ar sporta traumu un slimību profilaksi, ārstēšanu un rehabilitāciju, kā arī specifisko sporta darba spēju atjaunošanu. Sporta fizioterapeits ir kompetents veikt sportista veselības aprūpi visas sportista karjeras laikā, kas sekmē atlētu fizisko un funkcionālo attīstību un sportiskos sasniegumus. Sporta fizioterapeits ir profesionālis, kurš nodrošina augstu profesionālo un ētisko praksi, ir kompetents veicināt drošas fiziskās aktivitātes visu vecumu sportistiem, sniedz konsultācijas par fiziskām aktivitātēm un rehabilitāciju, lai novērstu iespējamo sporta nodarbību negatīvo ietekmi, atjaunotu optimālu organisma funkciju darbību un veicinātu sportiskos rezultātus. Sporta fizioterapeits var strādāt dažādās veselības aprūpes iestādēs, kā klīnikās, rehabilitācijas, fizioterapijas un veselības centros, privātpraksē, kā arī sporta organizācijās, sporta klubos, bērnu un jauniešu sporta skolās un sporta komandās.

2016. gadā notika pirmais profesionālā maģistra augstākās izglītības programmas Veselības aprūpes speciālists sportā. Kā pirmās šo programmu ar profesionālo kvalifikāciju Sporta fizioterapeits absolvēja Kristīne Plūme un Aļona Krasnova. Pirmā sporta fizioterapeite Latvijā K. Plūme strādā LSPA Fizioterapijas nodaļā un Sporta medicīnas katedrā kā docētāja bakalaura un maģistra studiju programmās, mācot topošajiem sporta fizioterapeitiem dažādas rehabilitācijas metodes pēc traumām, kā arī teipošanu u. c.

Profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā Veselības aprūpes speciālists sportā studē arī studenti no ārvalstīm, kā Norvēģijas, Indijas u. c. Sporta fizioterapijas programmas ietvaros tiek īstenota starptautiskā sadarbība zinātnes un izglītības jomā ar radniecīgām augstākās izglītības iestādēm, kā Tartu Universitāte un Lietuvas Sporta universitāte.

Profesionālā maģistra augstākās izglītības programma Veselības aprūpes speciālists sportā ir ne tikai Latvijā, bet arī Baltijas valstīs pirmā starpdisciplinārā veselības un sporta zinātņu integratīvā programma, kas fizioterapeitiem kā veselības aprūpes speciālistiem paver jaunas profesionālās darbības iespējas gan sporta jomā, gan iedzīvotāju veselības stiprināšanā, uzturēšanā un atjaunošanā ar dažādu fizisko aktivitāšu palīdzību.

Autori: Viesturs LĀRIŅŠ, prof., Dr. Med., LSPA Sporta medicīnas, fizioterapijas, masāžas un pielāgotās fiziskās izglītības katedras vadītājs, Pārsla KRŪMIŅA, Mg. Paed., fizioterapeite, Kristīne PLŪME, Mg. Sc., sporta fizioterapeite