Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai šajā mājaslapā. Lasīt vairāk
Pirmais sporta
e-žurnāls internetā
Žurnāls: Nr. 315 Dzīvesveids

Temīdas kalpi sportā

Tiesnesis sportā ir tā persona, kuru visi gribētu redzēt kā absolūto ideālu un sacensību godīguma etalonu, bieži vien aizmirstot, ka tiesāšanas darbs sacensībās ir tikai aisberga maza redzamā daļa, kura balstās uz rūpīgā ikdienas darbā un izglītošanā balstīto neredzamo daļu. Lai gan notiek straujš tehniskais progress, joprojām ir virkne sporta veidu, kuros sportisko darbību novērtēšana ir tikai tiesnešu subjektīvo lēmumu līmenī. Šos lēmumus ietekmē daudzi faktori, taču pats svarīgākais no tiem ir sagatavotība tiesnešu darba izpildei. Jo augstāks ir sagatavotības līmenis, jo mazāk tiesneši kļūdās un objektīvāk novērtē sportistu darbību. Speciālajā literatūrā par sporta tiesnešiem jēdziens kvalificēts tiek lietots kā sinonīms jēdzienam profesionāls, tajā ietverot gan elementāru sagatavotību konkrētā sporta veida spēļu tiesāšanai (ekipējums, inventārs), gan attīstītu psiholoģisko iezīmju kopumu. Profesionālisms tiek traktēts kā izpratne par to, ka katram tiesnesim ir jābūt spēles nozīmīgākajam vēstnesim kā laukumā, tā sabiedrībā.

Lai kļūtu par labu tiesnesi, vispirms ir jābūt cilvēkam ar labiem tikumiem. Potenciālajam tiesnesim nepieciešamas līdera dotības, drosme izlemt, pašpārliecinātība un apņēmība. Tiesnešu sagatavotības novērtējumā bieži dominē fiziski izmērāmie lielumi. Tomēr virkne jaunāko pētījumu apliecina arī emocionālo, grūti izmērāmu un definējamu faktoru būtisko ietekmi uz tiesāšanas kvalitāti. Turklāt ir neiespējami visiem tiesnešiem konkrētā situācijā reaģēt vienādi, jo iesaistīto cilvēku dažādība un katru sacensību atšķirīgie apstākļi to padara neiespējamu.

Augstas kvalifikācijas sporta spēļu tiesnešus raksturo:

•konkrētā sporta veida noteikumu teicamas zināšanas un prasme tos interpretēt;

•fiziskā un psihofizioloģiskā sagatavotība spēles vadīšanai.

Būtiskas labāko tiesnešu pazīmes ir mērķtiecība un izaugsmes motivācija; atvērtība mūžizglītībai, spējas patstāvīgi mācīties, trenēties un paaugstināt savas prasmes. Svarīga ir efektīva komunikācija, elastība, laba humora izjūta un prasme darboties tiesnešu komandā. Augsta veiktspēja saistāma ar atbildīgu sacensību tiesāšanas plašu pieredzi.

Sporta tiesneša arods ir sarežģīts un prasa daudzpusīgu sagatavotību ilgtermiņā, tāpēc būtiska nozīme veiksmīgu kadru piesaistē ir tiesnešu atlasei. Tai būtu jānotiek pēc vairākiem kritērijiem:

•izteikta motivācija mērķa sasniegšanai;

•augsta atbildības izjūta;

•spēles vai sporta veida izpratne (specifiskās zināšanas par attiecīgo sporta spēli vai sporta veidu);

•psihofizioloģiskā sagatavotība (izvēles reakcijas ātrums);

•fiziskā sagatavotība (ātruma īpašības, koordinācija, aerobās spējas);

•psiholoģiskā sagatavotība (emocionālā stabilitāte, koncentrēšanās prasmes, psihisko procesu norises kvalitātes).

Sporta tiesnešu apmācība, lai tie kvalitatīvispētu vērtēt sportistu darbību, ir komplekss daudzu gadu process. Lielākā daļa tiesnešu mēģina mācīties no savas pieredzes un kļūdām, vēlāk pārdomādami, kā viņi varēja izdarīt labāk. Tas, protams, arī ir nepieciešams, taču regulāra kvalifikācijas paaugstināšana ir daudz efektīvāka. Nesenā pētījumā atklāts, ka augstas kvalifikācijas sporta spēļu tiesnešu specifiskās spējas un īpašības raksturo septiņi būtiskākie faktori:

•izvēles reakcijas ātrums (30,3% no kopējās dispersijas);

•organisma funkcionālais stāvoklis (17,9%);

•pieņemto lēmumu kvalitāte izvēles situācijās (15,4%);

•vienkāršas kustību reakcijas ātrums (9%);

•indivīda fiziskās un intelektuālās attīstības rādītāji (7,2%);

•psiholoģiskā sagatavotība (5,1%);

•koncentrēšanās spēja (4,8%).

Sportā un tiesāšanā kā svarīgā tā sastāvdaļā vairums ir tādu situāciju, kurās nepieciešams liels reakcijas ātrums un tā uzlabošana par vienu desmitdaļu vai pat simtdaļu ir ļoti nozīmīga. Lai attīstītu reakcijas ātrumu, galvenā metode ir vingrinājuma atkārtota izpilde. Reakcijas ātrums pats par sevi ir iedzimta spēja, bet kopējo reakcijas laiku var uzlabot ar praksi. Tiesnešiem ieteicams attīstīt anticipāciju (anticipation — spēja nojaust, paredzēt) — stratēģiju, ko izmanto sportisti, lai samazinātu laiku, kas nepieciešams reaģēšanai uz stimulu. Piemēram, kā viens no galvenajiem faktoriem augstas kvalifikācijas sporta spēļu tiesnešu darbības nodrošināšanā tika konstatēts izvēles reakcijas ātrums, tāpēc šī īpašība jāakcentē gan atlases, gan sagatavošanas procesā un mērķtiecīgi jāattīsta, lai lēmumu pieņemšanas realizācija spēles laikā būtu nodrošināta iespējami efektīvāk.

Tiesneša darbība savā būtībā ir pamats spēles, sāncensības un sporta sasniegumu nodrošināšanai godīgas spēles ietvaros. Individuālās emocijas un pozitīvas vai negatīvas attieksmes pret kādu sportistu vai treneri nedrīkst atspoguļoties kādā tiesneša vērtējuma subjektivitātē, — tomēr ir jāsaprot, ka arī tiesnesis ir tikai cilvēks un dažkārt ir grūti sniegt vienīgo ideālo vērtējumu, kad treneri, līdzjutēji un sportisti dara visu iespējamo, lai krāsaini un ekspresīvi spēlētu dzīves teātri sporta laukumā.

Autori: Renārs Līcis